Verkrijgen van de sleutel van park en clubhuis

Vanaf maart 2019 zal de sleutel van het park en het clubhuis gepakt moeten worden uit het sleutelkluisje dat bij de ingang van het park hangt.
Om de kluis te openen is een 6 cijferige code nodig. De code wordt 2 dagen voorafgaande aan de bardienst per e-mail verstuurd  aan de leden die bardienst hebben.
Toets de 6 cijferige code in. Als de code fout is licht het rode lampje op. Wacht even en probeer het opnieuw. Als deze juist is hoor je een piep en licht  het blauwe lampje op. Je kan nu het ovale hendeltje naar rechts of naar links draaien, de deur naar beneden klappen en de sleutel eruit nemen. Vervolgens doe je de kluis dicht en zet het hendeltje in de verticale stand.

Als je weggaat en er is geen aansluitende bardienst aan wie je de sleutel kan geven moet je ALTIJD de bar op slot doen.
Als het de laatste dienst van de dag is dan ook het park op slot doen.

Vervolgens open je het kluisje weer, legt de sleutel er in en doet de kluis op slot.
NB Checken of hij goed op slot is !!!

Problemen :
- Je kan je code niet achterhalen. 
  Kijk eerst in je mailbox (OOK je spambox !!). Als je de code echt
  niet kan achterhalen neem dan contact op met je week coordinator.
- De sleutel zit niet in de kluis
  Neem dan in de eerste instantie contact op met de laatste bardienst. Als dat niet lukt contact dan je weekcoordinator.

Extra informatie rond bardiensten overzicht