Gedetailleerde instructie voor je bardienst

Samenvatting: Belangrijke informatie voor het invullen van je dienst

Baanverlichting
Als op baan 1-2, 3-4 of 5-6 ’s avonds niet meer gespeeld wordt, doe dan a.u.b. de baanverlichting uit.

Betalen via de PIN
Betalen alleen met de PIN pas of KNLTB pas. Dit is voor de bardienst makkelijker en uiteraard ook voor de leden zelf.

2 consumpties als beloning voor uw dienst
Per dienst mogen er 2 consumpties genuttigd worden op kosten van de club als beloning voor de inzet. Deze wel noteren in het kassasysteem.

 Het invullen van het logboek 
Je wordt verzocht om in het logboek op de Meijenhagen website de dienstdoende namen in te vullen of je de sleutel hebt ontvangen. Zijn er eventuele andere bijzonderheden, zoals storingen en defecten, onvoldoende voorraad, meldt dat dan ook, zodat de clubhuis commissie weet wat er nodig of te doen is. 

Het logboek vul je in op de PC op de site www.meijenhagen.nl. Klik op “Bar”. Daar zie je het logboek.

Houd het park schoon
Wij verzoeken alle leden mee te werken aan een schoon en opgeruimd park. Competitie spelers: neem restanten van zelf meegebrachte etenswaren na afloop weer mee naar huis of gooi het weg. Als je etenswaren zoals taart of hapjes voor bij de koffie of borrel meeneemt, neem dan aan het eind van de avond ook de restanten weer mee naar huis.

 Chronologisch beknopt overzicht van de Bardienst 

Voor extra info, lees ook de uitgebreide instructies achter de bar en in de keuken.

Wanneer

Activiteit

Aanvang van de dienst

Slagboom openen, alle hekken openen, clubhuis openen.
Vaatwasmachine laten opwarmen. Zeep toevoegen geschied automatisch.
Spoelbak bij biertap vullen met water incl. ontvettingstablet.

Tijdens de dienst

Servicegericht consumpties bedienen.
Orde en netheid handhaven.
In geval van aanvang bierconsumptie: eerste glas tappen en weggooien.
Storingen / calamiteiten / overige klachten en wensen in logboek invullen.
Indien van toepassing: bonnen duidelijk en volledig invullen.

Overdracht bardienst

Alles opruimen en gaarne servies en bestek schoon achterlaten.
‘Grijpvoorraad’ in de koelkasten aanvullen.
Logboek invullen. 
Komt je opvolging niet opdagen dan moet je in ieder geval het clubhuis sluiten en de sleutel in de sleutelkluis leggen.

Einde van de laatste bardienst van die dag

 

Alle hekken afsluiten, liefst vóór het uitschakelen van de baanverlichting:

  • Fietseningang.
  • Zijingangen bij banen 2, 3, 4, en 6.
  • Eventueel zijhek bij de garage.

Alles opruimen, spoelbak leeg laten lopen.

Lekbak van de tapinstallatie uitspoelen met heet boilerwater uit de kraan in de keuken (hiervoor een glazen kan gebruiken).

Bar afnemen met sopdoek en afnemen met schoon water.

Asbakken legen in de speciale afvalbak bij toegangsdeur van de keuken

(in verband met brandgevaar).

Tafels en stoelen op zijn plek zetten.

Alle voorraden in de koelkasten van de bar en de keuken aanvullen.

Kassalade open laten staan.

Eventueel de afzuiginstallatie uitschakelen; schakelaar in elektriciteitskast in de keuken.

De frituurpannen uitzetten.

Eventueel de hoofdkraan van de terrasverwarming dichtdraaien; te vinden in de entree van het clubhuis.

Logboek invullen, 

Alle verlichting uitschakelen; looppadverlichting zit op automaat en blijft aan. Alle binnen- en buitendeuren van het clubhuis afsluiten, incl. de deur van de elektriciteitskast in de keuken (hierop zit óók alarm).

Controleer na het afsluiten van de toegangsdeur van de kantine of het rode lampje van het alarm brandt.

Hoofdhek afsluiten, slagboom naar beneden.

Sleutel in de sleutelkluis

Openings- en sluitingstijden 

Het park (de slagboom, alle hekken en het clubhuis) wordt 's morgens door de schoonmaak of de dienstdoende bardienst geopend. Het park wordt op reguliere speeldagen door de bardienstmedewerkers een half uur na de laatste lessen en/of 23.30 uur volledig afgesloten. In geval van toernooien of andere bijzondere omstandigheden kan van de sluitingstijd worden afgeweken.

Algemene huis- en gedragsregels

Schenk geen alcohol aan personen beneden de 18 jaar; Bediening achter de bar (barvrijwilligers) is uitsluitend toegestaan door personen vanaf 18 jaar en in bezit zijnde van een IVA certificaat;

Het IVA certificaat kan je registreren op de website www.nocnsf.nl/iva.

Het bestuur wil voorkomen dat personen met meer dan het toegestane promillage alcohol aan het verkeer deelnemen. Op basis daarvan kan de verstrekking van alcoholhoudende drank worden geweigerd;  Overmatig alcoholgebruik is niet toegestaan;

Roken is in het clubhuis niet toegestaan;

Barvrijwilligers, begeleiders/trainers van jeugd en personen die fungeren als chauffeur bij het vervoer van spelers, drinken bij voorkeur geen alcohol gedurende het uitoefenen van deze verantwoordelijke taak;

Het is niet toegestaan zelf meegebrachte alcoholhoudende drank te gebruiken in de kantine of elders op het terrein van de vereniging;

Personen die NIET lid zijn van de vereniging mogen geen gebruik maken van de horecavoorzieningen. Hiervan uitgezonderd zijn niet-leden die betrokken zijn bij wedstrijden, trainingen en overige evenementen. Deze uitzondering geldt gedurende de dagdelen voor-, tijdens- en na deze activiteiten;

Voorkom geluidsoverlast voor de buren e.a.; Sluitingstijd op gewone avonden (uitgezonderd toernooien e.d.): 23.30 uur;  Laatste verstrekkingsronde drank is een kwartier voor sluitingstijd.

 

Indien de weersomstandigheden het bespelen van de banen niet toestaat

De bespeelbaarheid van de banen wordt officieel beoordeeld door de baanbeheerder en kan worden aangegeven door de borden “Banen onbespeelbaar” bij het hek. In geval van vorst kan er natuurlijk niet gespeeld worden. Vaak is er bij regen onduidelijkheid of er nog gespeeld kan worden, na een normale regenbui kunnen de plassen namelijk na een uur weg zijn. Als het in de middag na 16:30u of ’s avonds na 21:30u nog regent dan kun je de bardienst beëindigen en handel je de zaken af als zijnde ‘eindedag bardienst’ zoals aangegeven in het ‘chronologisch overzicht’. Denk er wel aan dat na een dienst beëindiging je de sleutel in de sleutelkluis legt 

Hoe te handelen bij het verstek laten gaan van je bardienstopvolger

Kijk in het overzicht van de bardiensten op de Meijenhagen website wie jouw opvolgers zijn, neem contact op met deze persoon/personen en wijs hem/haar op de verplichting om te komen. In geval van overmacht bel je de week coördinator en hij/zij geeft aan hoe verder te handelen.

Het dienstrooster van de coördinatoren vind je ook op de Meijenhagen website.

Op het niet nakomen van een dienst wordt een boetebedrag van € 35,- in rekening gebracht

Als je niet kunt wachten tot de bardienstopvolger komt dan toch de bar sluiten en de sleutel in de sleutelkluis leggen.
De sleutel NOOIT aan zo maar een lid geven !!!

Hoe te handelen in geval van verhindering

Algemeen: Je zorgt zelf voor vervanging via de Meijenhagen website door contact op te nemen met iemand anders die staat vermeld in het dienstrooster; het gemakkelijkste is om iemand te benaderen die op hetzelfde dagdeel dienst heeft in een andere week. De ervaring heeft geleerd dat er altijd mensen bereid zijn om te ruilen. Wacht niet te lang met het zoeken naar vervanging/ruiling. Dit voorkomt veel ongemak bij jezelf, je barpartner(s) en de coördinator.
Je moet deze wijziging dan wel doorvoeren in het bardienstrooster op de Meijenhagen website !!!

In geval van (acute) overmacht: Bel je partner en kijk of je met hem/haar afspraken kunt maken. Lukt dit niet dan bel je de dienstdoende barcoördinator.

Extra informatie rond bardiensten Overzicht