Algemene Ledenvergadering 7 november

Donderdag 7 november vindt weer de Algemene Ledenvergadering plaats. Vanaf 20.00 uur zijn alle leden welkom in het clubhuis van Meijenhagen. Het bestuur van Meijenhagen nodigt iedereen van harte uit.

In de bijlage kun je de notulen van de afgelopen ALV van maart vinden. De agenda voor de vergadering van 7 november is als volgt:

 

Agenda ALV, 07 november 2019

Locatie: Clubhuis LTV Meijenhagen

Tijd: 20.00 tot uiterlijk 22:00

 

1)       Opening

2)       Ingekomen stukken/mededelingen

3)       Notulen ALV 11 maart 2019

4)       Voorstel Pimpcommissie (vervanging vloer in clubhuis)

5)       Voorstel aanpassing Huishoudelijk Reglement

6)       Financiën

a.       Financiële resultaten 2018

b.      Behandeling kascommissie verslag en benoeming nieuwe leden

c.       Vooruitzichten 2019

 

7)       Vragen aan het bestuur

8)       Afsluiting

Downloads:

Nieuws Overzicht