In Memoriam: Zeger Pieter Troost

Zeger Troost overleden

Een markante Meijenhager is niet meer bij ons. Op 13 december overleed Zeger Troost.

Maar liefst 52 jaren was Zeger lid van Meijenhagen. In die lange reeks van jaren beperkte hij zich niet tot tennissen alleen. Hij pakte zijn verantwoordelijkheid als verenigingslid door een aantal belangrijke rollen te vervullen, zoals voorzitter van de Parkcommissie en lid van het bestuur. Hoewel mijn bestuurlijke periode grotendeels ná die van Zeger viel, herinner ik me hem als mede-bestuurder nog heel goed en staan me zijn kwaliteiten nog heel goed voor de geest: zeer betrokken, scherp, kritisch, krachtig redenerend; een echt clublid.

Zeger kon me met een biertje in de hand langs de baan, maar zo ook in een ledenvergadering aanspreken op dingen die naar zijn mening niet goed liepen, die beter konden en evenzo op het feit dat leden die zich niet aan de clubregels hielden. Clubtradities en – regels stonden bij Zeger hoog in het vaandel.

Tennissen lukte de laatste jaren niet meer. Maar evengoed kwam hij ’s morgens de indeling voor de ochtendleden nog verzorgen of fietste of wandelde hij naar de club om bij een bakkie wat te babbelen met tennissers, terwijl Sonja haar balletje sloeg.

Wij gaan de bijzondere persoonlijkheid die Zeger was en die heel veel goeds voor Meijenhagen heeft gedaan, bijzonder missen.

Paul van Miltenburg

PS: Leden kunnen herinneringen aan Zeger met de familie delen via: https://herinnering.dela.nl/zegertroost  

Downloads:

Nieuws Overzicht