Lidmaatschappen

LTV Meijenhagen kent een aantal verschillende lidsoorten. In het overzicht hieronder staan alle lidmaatschappen met bijbehorende kenmerken, rechten en plichten weergegeven.


*Lidmaatschap geeft recht op deelname aan training, competities en toernooien. Er zijn wel deelnamekosten die niet bij het lidmaatschap inbegrepen zitten. Alleen deelname aan de KNLTB-competitie is voor jeugdleden gratis.

Informatie nieuwe leden

  • Een lidmaatschap loopt van 1 januari tot 31 december. Zonder opzegging wordt het lidmaatschap jaarlijks verlengd.
  • De contributie wordt in één termijn afgeschreven, in maart.
  • Inschrijven kan via het inschrijfformulier.

Opzeggen lidmaatschap

  • Leden die het lidmaatschap willen beëindigen, moeten dit voor 1 december van het lopende jaar doen.
  • Het formulier voor uitschrijving is na inloggen op de website beschikbaar onder Lidmaatschap > Beëindigen Lidmaatschap.
  • Bij te laat opzeggen, maar wel vóór 31 maart van het volgende jaar, worden de maanden tot de start van het seizoen (1 april) en de KNLTB-afdracht in rekening gebracht.
  • Bij opzeggen na 31 maart van het lopende jaar blijft de volledige contributie verschuldigd en blijft lidmaatschap geldig tot einde van het jaar. Leden zijn zelf verantwoordelijk om te controleren of opzeggingen goed zijn ontvangen.

Zomer Challenge

Op deze pagina is additionele informatie te vinden over het zomerlidmaatschap.

Maak Kennis Met Tennis

Voor kinderen van 4 tot en met 9 jaar bestaat sinds 2017 ‘Maak kennis met tennis’, een leuke manier om de tennissport te ontdekken. Je leest hierover meer onder de pagina Jeugd.