Opbrengst loterij Open Toernooi goed besteed!

Opbrengst naar schooljudo voor buitenschool 'De Schans'

 

Tijdens het open toernooi van Meijenhagen wordt jaarlijks een loterij gehouden voor een goed doel. Dit jaar waren de leerlingen van de Utrechtse Buitenschool de Schans de gelukkigen. De Schans is een school voor langdurig ( chronisch ) zieke kinderen, te denken valt aan kinderen met epilepsie, diabetes, stofwisselingsziekten, spierziekten, reuma, kanker en hartafwijkingen. Deze leerlingen komen dagelijks met busjes vanuit de hele regio naar school, waar medisch geschoold personeel en rustmogelijkheden aanwezig zijn. Op deze school mag ik de gymlessen verzorgen, 3x per week voor alle klassen.

 

 

Het geld van de loterij ( € 1000, mooi iets naar boven afgerond door onze penningmeester ) heb ik besteed aan ‘schooljudo’, een project waarbij veel aandacht besteed wordt aan 7 sociaal-emotionele waarden, te weten : samenwerken, respect, vertrouwen, beheersing, weerbaarheid, discipline en plezier. Waarden waar we op school, zeker in het speciaal onderwijs, zelf ook veel aandacht aan besteden. De lessen ( 6 voor elke groep ) worden verzorgd door een echte judotrainer op een judomat en met heuse judopakken. De lessen zijn gegeven in de periode tussen de herfst- en kerstvakantie. De leerlingen hebben ervan genoten en hopelijk ook nog wat geleerd.

 

Iedereen die meegedaan heeft aan de loterij wil ik namens de leerlingen van de Schans van harte bedanken voor hun bijdrage. Op de foto (‘s) ziet u een impressie van de lessen.

 

Paul de Ronde

Nieuws overzicht