Wintertennis bij TV Toss

Sinds kort is de DDAWTC een commissie binnen Meijenhagen. DDAWTC staat voor: De DinsdagAvond Winter TennisClub. Hieronder gaan we in op een aantal vragen.

 

Voor wie?

Voor leden van Meijenhagen, die een redelijk tennisniveau hebben, van gezelligheid houden en Meijenhagers beter willen leren kennen. Deelnemers aan de DDAWTC huren met elkaar een aantal smash court banen bij TV Toss in Bilthoven. Met andere woorden: deelnemers zijn leden van Meijenhagen, die zelf betalen voor de banen om in de winter op dinsdagavond te kunnen tennissen.

Wanneer wordt er getennist?

Op de dinsdagavond (tussen 19.00-22.00 uur) in de winter. Dat wil zeggen: het start in september en loopt door tot begin april.

Hoe werkt het?

De deelnemers aan de DDAWTC kunnen in principe elke dinsdagavond komen om te tennissen en met elkaar bij te praten. Ter plaatse wordt, rekening houdend met het aantal aanwezigen, per half uur een indeling gemaakt. Het indelen wordt door de deelnemers zelf gedaan. Hiervoor zijn wel regels opgesteld om de speelmogelijkheden zo eerlijk mogelijk te verdelen en ervoor te zorgen dat iedereen met iedereen speelt.

Wat betekent meedoen?

Deelnemers aan de DDATC komen om te tennissen en voor de gezelligheid. Deelnemen is persoonlijk. Als een deelnemer verhinderd of geblesseerd is, kan dit niet worden gecompenseerd door later meer te spelen of door zelf een vervanger te regelen. Elke deelnemers committeert zich voorafgaan aan het seizoen aan de kosten voor de duur van de baanhuur (sept – april).

Instromen

Er is geen verplichte doorstroom. Aan het eind van het seizoen wordt geïnventariseerd wie wil blijven of wil stoppen. Elk jaar stromen er wel een aantal leden uit en stromen er dus nieuwe leden in. Leden die zich gedurende het jaar opgeven komen op de wachtlijst. Leden op de wachtlijst worden als eerste benaderd om in te stromen. In uitzonderingsgevallen kunnen leden van de wachtlijst tijdelijk instromen als een deelnemer langdurig geblesseerd is of om andere reden uitvalt. Het evt. kunnen instromen loopt via de DDAWTC commissie, dus deelnemers kunnen dit niet zelf regelen.

Kosten

De leden betalen gezamenlijk de op de dinsdag gehuurde banen. De kosten zijn dus afhankelijk van het aantal deelnemers, het aantal gehuurde banen en uiteraard de huurprijs per baan. Deze kosten worden via de penningmeester van Meijenhagen geïnd. De kosten voor de baanhuur bedragen jaarlijks rond de € 220 euro. Daarnaast wordt er een kleine bijdrage van ca €7,50 euro per jaar gevraagd voor de ballen en de zgn. lief en leed pot. Dit bedrag voor de lief en leedpot wordt vooraf bekend gemaakt en door DDAWTC-commissie geïnd en beheerd.

Meer informatie en opgeven voor DDAWTC

Voor meer informatie of het opgeven voor de DDATWC kun je het beste een mail sturen aan de DDAWTC-commissie: Lou Meertens  (zie ledenlijst). Bellen kan natuurlijk ook.