Lidmaatschap

LTV Meijenhagen kent de volgende types leden:

Seniorleden: Natuurlijke personen die voor de eerste januari van het kalenderjaar de zeventienjarige leeftijd hebben bereikt en die de tennissport actief beoefenen.

Ochtendleden: Seniorleden die uitsluitend speelrecht hebben op bepaalde tijden en betalen een gereduceerd contributietarief.

Jeugdleden: Natuurlijke personen die voor de eerste januari van het kalenderjaar de zeventienjarige leeftijd nog niet hebben bereikt en die de tennissport actief beoefenen.

Buitenleden: Seniorleden tot en met de leeftijd van zevenentwintig (27) jaar die in samenhang met studie nog geen volwaardig inkomen genieten. zij betalen een gereduceerd contributietarief.

Het inschrijfformulier vindt u hier.