Lidmaatschap

LTV Meijenhagen kent de volgende types leden:

Seniorleden: Natuurlijke personen die voor de eerste januari van het kalenderjaar de zeventienjarige leeftijd hebben bereikt en die de tennissport actief beoefenen.

Ochtendleden: Seniorleden die uitsluitend speelrecht hebben op bepaalde tijden en betalen een gereduceerd contributietarief.

Jeugdleden: Natuurlijke personen die voor de eerste januari van het kalenderjaar de zeventienjarige leeftijd nog niet hebben bereikt en die de tennissport actief beoefenen.

Buitenleden: Seniorleden tot en met de leeftijd van zevenentwintig (27) jaar die in samenhang met studie nog geen volwaardig inkomen genieten. Zij betalen een gereduceerd contributietarief.

Zomerleden: zie Zomer Challenge. Klik hier voor meer informatie

Opzeggen lidmaatschap: Leden die het lidmaatschap willen beëindigen, moeten dit voor 1 december van het lopende jaar doen.
Het formulier hiervoor is na inloggen op de website beschikbaar onder Lidmaatschap > Beëindigen Lidmaatschap.

Bij opzeggen na 1 december blijft de volledige contributie verschuldigd. Leden zijn zelf verantwoordelijk om te controleren of opzeggingen goed zijn ontvangen.