Vertrouwenspersoon

LTV Meijenhagen heeft een vertrouwenspersoon via de Biltse Sport Federatie.

De vertrouwenspersoon kan benaderd worden door iedereen die daar behoefte aan heeft. Dat kan bijvoorbeeld op het gebied zijn van seksuele intimidatie, machtsmisbruik of ander grensoverschrijdend gedrag zoals pesten of gewelddadigheid. Haar naam is Mirjam Valkenburg. Zij is sociaal werker bij Mens De Bilt. Je kunt Mirjam bereiken via de mail m.valkenburg@mensdebilt.nl of via telefoonnummer 06-30714483. Bij afwezigheid kan haar voicemail worden ingesproken en belt zij of haar vervanger (bij langdurige afwezigheid) terug.

Wat doet een vertrouwenspersoon?

Eerst zal in een gesprek geprobeerd worden te achterhalen wat er gebeurd is en hoe dit is beleefd. Daarna zal gekeken worden welke stappen nodig zijn. Dat kan variëren van een verhelderend gesprek met betrokkenen, contact met het bestuur van de vereniging tot in ernstige gevallen contact met de sportbonden of het doen van aangifte. De wensen van de melder zijn hierin leidend; de vertrouwenspersoon is er primair voor degene die zich meldt. Uiteraard zal er natuurlijk veel aandacht zijn voor preventie om herhaling te voorkomen.