Ledenadministratie Meijenhagen, in-en uitschrijven leden bij KNLTB.
ledenadministratie@meijenhagen.nl 

Reparatie van keuken apparatuur en (water) installaties clubhuis, hang-en sluitwerk.
Contact via het logboek.

 

Onderhouden op reguliere basis van de banen en bewaken meerjarenonderhoud aan de banen, baanverlichting, sproei-installatie.
BaanonderhoudCommissie@meijenhagen.nl 

Regelen en bewaken van de inschrijvingen van bardiensten.
bardienst@meijenhagen.nl 

Verzorgen van de food en non food producten in het clubhuis, plus reiniging van keuken/barapparatuur. Aanspreekpunt voor kantinebenodigdheden tijdens bijzondere activiteiten.
inkoop@meijenhagen.nl of via het logboek.

Organiseren van de Meijenhagen clubkampioenschappen voor senioren.
clubkampioenschappen@meijenhagen.nl 

Up-to-date houden van de website. Nieuwsbrief samenstellen en versturen op basis van content van commissies, leden en Bestuur. 
redactie@meijenhagen.nl 

Organiseren van de dinsdagavond Toss in het winterseizoen in de Kees hal.

Zorgen voor duurzame en adequate IT bedrijfsvoering voor LTV Meijenhagen.
Zorgen voor goede inrichting van de systemen rond  informatievoorziening, kennis en archief.
Toegang verlenen in systeem en website voor vrijwilligers.
itcommissie@meijenhagen.nl 

Organiseren van alle wedstrijd (KNLTB-competitie en Jeugdclubkampioenschappen) en fun activiteiten voor de jeugd.
jeugd@meijenhagen.nl

Verwelkomen nieuwe leden, wegwijs maken in de club door schriftelijke en mondeling (groeps) informatie. nieuwe leden toegang geven tot de nieuwe leden app-groep.
nieuweleden@meijenhagen.nl

Organiseren van het 75-jarig lustrum in 2023.

Organiseren van de Maandagochtend Toss voor ochtendleden
maandagochtend@meijenhagen.nl 

 

Organiseren van het Open Toernooi LTV Meijenhagen.
opentoernooi@meijenhagen.nl 

De werkgroep padel onderzoekt de mogelijkheden om padel banen aan te leggen op Meijenhagen.
Ze maken ook een business case om de financiële investering door te rekenen.

Zorgen voor een mooi aanzicht van clubhuis en terras door onderhoud aan  meubilair, banken, schilderwerk.
Grote inrichting- en onderhoudsklussen (metamorfose clubhuis, terras betegeling, tegelvloer clubhuis, sanitair).  

Organiseren van tennisactiviteiten voor recreanten: Voorjaarsrecreatie competitie, Invitatietoernooi en Winterrecreatiecompetitie.
recrcomp@meijenhagen.nl 

Werven van en onderhouden van contacten sponsoren. Samenstellen van sponsorpakketten.
sponsoring@meijenhagen.nl 

Organiseren KNLTB competitie, indelen van competitieteams, afstemming met de tennisschool, inkoop en uitgifte van de ballen.
tc@meijenhagen.nl 

Onderhouden van het groen en de tuin binnen het hekwerk van het park.
tuincommissie@meijenhagen.nl 

Controleren van de jaarrekening. Brengt daarover advies uit aan de ALV.

Taken van de coördinatoren binnen Meijenhagen 

 FINANCIËLE ADMINISTRATIE Verzorgen van de financiële administratie en het uitvoeren van alle inningen en betalingen.
administratie@meijenhagen.nl  
LADDER COÖRDINATOR Organiseren van de laddercompetitie
TOSS COÖRDINATOR Organiseren van de Maandagavond Toss
ACCOMODATIECOMMISSIE Bewaken en coördineren van meerjarig onderhoud van clubhuis en terrein buiten de banen
BRT COÖRDINATOR Organiseren van de Biltse Recreatie Tennis Week (BRT) een cluboverstijgend- toernooi voor seniorleden in samenwerking met FAK, Helios, Toss en WVT.
BEHEER AFHANGBORD Reserveren van banen voor de verschillende activiteiten (training, competitie en toernooien)   
ALTERNATIEVE SENIOREN COMPETITIE COÖRDINATOR Organiseren van de Alternatieve Seniorencompetitie (niet-KNLTB) voor mannen vrouwen.   
ZOMERCHALLENGE COÖRDINATOR Organiseren van de Zomerchallenge: werven en verwelkomen potentiële nieuwe leden met clinics en eindtoernooi.   
ALLERHANDE Hand en spandiensten op ons terrein. Binnenverlichting en langs paden.

 

 • Bestuur (5 / 8)
 • Vacature

  · Bestuurslid Toernooien
 • Vacature

  · Bestuurslid Clubhuis&Accomodatie
 • Vacature

  · Bestuurslid Tennis&Baanonderhoud
 • Voorzitter

  1 functionaris(sen) wensen niet getoond te worden
 • Secretaris

  1 functionaris(sen) wensen niet getoond te worden
 • Penningmeester

  1 functionaris(sen) wensen niet getoond te worden
 • Algemeen bestuurslid

  2 functionaris(sen) wensen niet getoond te worden
 • Ledenadministratie (1 / 1)
 • Ledenadministratie

  1 functionaris(sen) wensen niet getoond te worden
 • Activiteitencommissie (3 / 3)
 • Commissielid Activiteiten

  3 functionaris(sen) wensen niet getoond te worden
 • Apparaten Clubhuis (2 / 2)
 • 1e contactpersoon Apparaten clubhuis

  1 functionaris(sen) wensen niet getoond te worden
 • Apparaten Clubhuis

  1 functionaris(sen) wensen niet getoond te worden
 • Baanonderhoud commissie (15 / 15)
 • Voorzitter BOC

  1 functionaris(sen) wensen niet getoond te worden
 • Commissielid BOC

  14 functionaris(sen) wensen niet getoond te worden
 • Bardienstcommissie (2 / 2)
 • Voorzitter barcommissie

  1 functionaris(sen) wensen niet getoond te worden
 • Barcommissie

  1 functionaris(sen) wensen niet getoond te worden
 • Clubhuiscommissie (7 / 7)
 • Voorzitter CHC/ Inkoop en voorraadadm.

  1 functionaris(sen) wensen niet getoond te worden
 • Commissielid CHC/ Inkoop en voorraadadm.

  1 functionaris(sen) wensen niet getoond te worden
 • Commissielid CHC

  5 functionaris(sen) wensen niet getoond te worden
 • Clubkampioenschappen commissie (6 / 7)
 • Vacature

  · Commissielid CK
 • Voorzitter CK

  1 functionaris(sen) wensen niet getoond te worden
 • Commissielid CK

  5 functionaris(sen) wensen niet getoond te worden
 • Communicatiecommissie (1 / 4)
 • Vacature

  · Voorzitter Communicatie
 • Vacature

  · Commissielid Communicatie
 • Vacature

  · Webmaster
 • Commissielid Comm./ Redactie Clubblad

  1 functionaris(sen) wensen niet getoond te worden
 • Dinsdagavond Wintertennis (1 / 1)
 • Contactpersoon Dinsdagavond Wintertennis

  1 functionaris(sen) wensen niet getoond te worden
 • IT Commissie (2 / 2)
 • Commissielid IT

  2 functionaris(sen) wensen niet getoond te worden
 • Jeugdcommissie (6 / 7)
 • Vacature

  · Commissielid JC
 • Voorzitter JC

  1 functionaris(sen) wensen niet getoond te worden
 • Commissielid JC

  5 functionaris(sen) wensen niet getoond te worden
 • Nieuwe Leden Commissie (2 / 2)
 • Commissielid Nieuwe Leden

  2 functionaris(sen) wensen niet getoond te worden
 • Ochtendleden commissie (2 / 2)
 • Voorzitter OLC/ Toss indeler Zomer

  1 functionaris(sen) wensen niet getoond te worden
 • Commissielid OLC/ Toss indeler Winter

  1 functionaris(sen) wensen niet getoond te worden
 • Open toernooi commissie (5 / 6)
 • Vacature

  · Commissielid OTC
 • Voorzitter OTC

  1 functionaris(sen) wensen niet getoond te worden
 • Commissielid OTC

  4 functionaris(sen) wensen niet getoond te worden
 • Padel Werkgroep (11 / 13)
 • Vacature

  · Lid Financieel Team Padel
 • Vacature

  · Lid Communicatie Team Padel
 • Voorzitter Bouwteam Padel

  1 functionaris(sen) wensen niet getoond te worden
 • Lid Bouwteam Padel

  3 functionaris(sen) wensen niet getoond te worden
 • Voorzitter Financieel Team Padel

  1 functionaris(sen) wensen niet getoond te worden
 • Lid Financieel Team Padel

  3 functionaris(sen) wensen niet getoond te worden
 • Voorzitter Communicatie Team Padel

  1 functionaris(sen) wensen niet getoond te worden
 • Lid Communicatie Team Padel

  1 functionaris(sen) wensen niet getoond te worden
 • Projectcoƶrdinator Padel

  1 functionaris(sen) wensen niet getoond te worden
 • Pimpcommissie (4 / 4)
 • Voorzitter Pimp

  1 functionaris(sen) wensen niet getoond te worden
 • Commissielid Pimp

  3 functionaris(sen) wensen niet getoond te worden
 • Recreatie commissie (2 / 2)
 • Voorzitter Recreatietennis

  1 functionaris(sen) wensen niet getoond te worden
 • Commissielid Recreatietennis

  1 functionaris(sen) wensen niet getoond te worden
 • Sponsorcommissie (2 / 3)
 • Vacature

  · Commissielid Sponsor
 • Voorzitter Sponsor

  1 functionaris(sen) wensen niet getoond te worden
 • Commissielid Sponsor

  1 functionaris(sen) wensen niet getoond te worden
 • Technische commissie (2 / 2)
 • Voorzitter TC

  1 functionaris(sen) wensen niet getoond te worden
 • Commissielid TC

  1 functionaris(sen) wensen niet getoond te worden
 • Tuincommissie (14 / 14)
 • Voorzitter Tuin

  1 functionaris(sen) wensen niet getoond te worden
 • Commissielid Tuin

  13 functionaris(sen) wensen niet getoond te worden
 • Kascontrole Commissie (3 / 3)
 • Commissielid Kascontrole

  3 functionaris(sen) wensen niet getoond te worden
 • Verenigingszaken (9 / 11)
 • Vacature

  · Beheerder Laddercompetitie
 • Vacature

  · Vrijwilligerscoordinator
 • Administratie

  1 functionaris(sen) wensen niet getoond te worden
 • Beheerder Afhangbord

  3 functionaris(sen) wensen niet getoond te worden
 • Beheerder Toss Avond

  1 functionaris(sen) wensen niet getoond te worden
 • Coordinator Alt. Senioren Comp. Dames

  1 functionaris(sen) wensen niet getoond te worden
 • Coordinator Alt. Senioren Comp. Heren

  1 functionaris(sen) wensen niet getoond te worden
 • Coordinator Biltse Recreatie Tennis

  1 functionaris(sen) wensen niet getoond te worden
 • Allerhande

  1 functionaris(sen) wensen niet getoond te worden
 • Toernooi/wedstrijdzaken (14 / 14)
 • VCL

  7 functionaris(sen) wensen niet getoond te worden
 • VTL

  7 functionaris(sen) wensen niet getoond te worden
 • Tennisschool (3 / 3)
 • Tennisleraar

  3 functionaris(sen) wensen niet getoond te worden
 • Een steentje bijdragen? (0 / 14)
 • Vacature

  · Bestuurslid Toernooien
 • Vacature

  · Bestuurslid Clubhuis&Accomodatie
 • Vacature

  · Bestuurslid Tennis&Baanonderhoud
 • Vacature

  · Commissielid CK
 • Vacature

  · Voorzitter Communicatie
 • Vacature

  · Commissielid Communicatie
 • Vacature

  · Webmaster
 • Vacature

  · Commissielid JC
 • Vacature

  · Commissielid OTC
 • Vacature

  · Lid Financieel Team Padel
 • Vacature

  · Lid Communicatie Team Padel
 • Vacature

  · Commissielid Sponsor
 • Vacature

  · Beheerder Laddercompetitie
 • Vacature

  · Vrijwilligerscoordinator