Lidmaatschappen

In het overzicht hieronder staan alle lidmaatschappen met bijbehorende kenmerken, rechten en plichten weergegeven.

LTV Meijenhagen kent in principe 2 soorten lidmaatschap: je bent seniorlid óf jeugdlid.
Je kunt jeugdlid worden als je in het jaar dat je lid wordt jonger bent dan 17 jaar.
Vanaf het jaar waarin je 18 jaar wordt, betaal je contributie als seniorlid.
Het lidmaatschap als ochtendlid, studentlid (in onze statuten 'buitenlid') en niet-spelend lid zijn bijzondere vormen van het seniorlidmaatschap.
Het zomerchallenge-lidmaatschap staat open voor senioren en jeugdleden.

 

 

Senior lid

Studentlid

Ochtendlid

Niet-spelend lid

Zomerchallenge lid

Jeugdlid

Kenmerken 

           

Leeftijd (op 1 januari) 

Vanaf 17 jaar

Vanaf 17 jaar en tot 27 jaar

Vanaf 17 jaar

Vanaf 17 jaar

 

Tot 17 jaar

Periode beperking 

Geen beperking

Geen beperking

Alleen werkdagen

Minimaal 3 maanden inactief

Alleen van juni t/m september

Geen beperking

Tijdsbeperking 

Geen beperking

Geen beperking

Van 09:00 tot 12:30 uur

Geen beperking

Geen beperking

Tot 19:00 uur

Rechten  

           

Vrij spelen 

Ja

Ja

Ja

Nee

Ja

Ja

Training* 

Ja (niet inclusief)

Ja (niet inclusief)

Ja (niet inclusief)

Nee

Nee

Ja (niet inclusief)

KNLTB-competitie* 

Ja

Ja

Nee**

Nee

Nee

Ja (gratis)

KNLTB-toernooi* 

Ja

Ja

Ja

Nee

Ja

Ja

Clubkampioenschappen* 

Ja

Ja

Ja

Nee

Ja

Ja

Toss en laddercompetitie 

Ja

Ja

Ja (ochtend)

Nee

Ja

Nee

Recreantencompetitie 

Ja

Ja

Nee

Nee

Nee

Nee

Jeugdactiviteit 

Nee

Nee

Nee

Nee

Nee

Ja

Plichten 

           

Contributie (jaarlijks)* 

€ 205,-

€ 155,-

€ 155,-

€ 30,-

Senior € 82,51 en

Jeugd € 42,51

€ 75,-

Inschrijfgeld (eenmalig) 

€ 25,-

€ 25,-

€ 25,-

Geen

Geen

€ 15,-

Bardiensten 

2

2

2 (in de ochtend)

Geen

Geen

Geen

* Dit bedrag is inclusief de € 7,51 KNLTB-bijdrage die sinds dit jaar (2024) door de KNLTB wordt gevraagd. Lidmaatschap geeft recht op deelname aan training, competities en toernooien. De kosten van deelname daaraan zijn niet bij het lidmaatschap inbegrepen. Alleen deelname aan de KNLTB-competitie door jeugdleden is gratis.
** Er is één uitzondering: ochtendleden mogen deelnemen aan de KNLTB-competitie als zij deel uit maken van een team dat op een doordeweekse ochtend (ma t/m vr) competitie speelt.

Training
Lessen en trainingen op Meijenhagen worden gegeven door de trainers van Tennisschool TVL. Je kunt je aanmelden voor lessen via https://www.tvl-tennis.nl/ltv-meijenhagen/

Maak Kennis Met Tennis (MKMT)

Naast bovenstaande lidmaatschappen bestaat voor kinderen van 4 tot en met 9 jaar sinds 2017 ‘Maak Kennis Met Tennis’, een leuke manier om de tennissport te ontdekken. Je leest hierover meer op de pagina Jeugd, onder ‘Maak Kennis Met Tennis’. 

Informatie nieuwe leden 

  • Een lidmaatschap loopt van 1 januari tot en met 31 december. Zonder opzegging wordt het lidmaatschap jaarlijks verlengd. 
  • De contributie wordt in één termijn afgeschreven, in het begin van het seizoen. 
  • Als iemand in de loop van het jaar lid wordt, is contributie verschuldigd vanaf de 1e van de maand waarin het lidmaatschap ingaat.
  • Inschrijven kan via het inschrijfformulier.

Opzeggen lidmaatschap 

  • Leden die het lidmaatschap willen beëindigen, moeten dit vóór 1 december van het lopende jaar doen.
  • Bij opzegging tussen 1 december en 1 januari wordt voor senioren een boete van € 50,- in rekening gebracht, voor jeugdleden is die boete € 20,-.
  • Bij opzeggen na 1 januari van het lopende jaar blijft de volledige contributie verschuldigd en blijft het lidmaatschap geldig tot einde van het jaar. Leden zijn zelf verantwoordelijk om te controleren of opzeggingen goed zijn ontvangen.
  • Het formulier voor uitschrijving is na inloggen op de website beschikbaar onder Lidmaatschap > Beëindigen Lidmaatschap.